Team

Riikka Mononen

Førsteamanuensis

Prosjektleder

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Matematiske ferdigheter, lærevansker, blikksporing

Terje Ulv Throndsen

Stipendiat

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Matematiske ferdigheter, lærevansker, blikksporing

Markku Niemivirta

Professor

University of Eastern Finland, Joensuu, Finland

Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland

Motivasjon, trivsel, statistiske analyser

Janne von Koss Torkildsen

Professor

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Språk, lærevansker

Heta Tuominen

PhD, Collegium Researcher, Universitetslektor

Turku Institute for Advanced studies (TIAS), University of Turku, Finland

Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland

Motivasjon, trivsel

Anna Tapola

PhD, Postdoktor

Faculty of Educational Sciences, University of Helsinki, Finland

Motivasjon

Johan Korhonen

Førsteamanuensis

Faculty of Education and Welfare Studies, Åbo Akademi University, Vaasa, Finland

Matematiske ferdigheter, lærevansker, trivsel, statistiske metoder

Silke Göbel

Professor

Department of Psychology, University of York, UK

Matematiske ferdigheter, språk, blikksporing

Marcus Lindskog

Førsteamanuensis

Department of Education, University of Uppsala, Sweden

Department of Psychology, University of Uppsala, Sweden

Matematiske ferdigheter, blikksporing

Anna Rawlings

Forsker

Institutt for spesialpedagogikk, Universitetet i Oslo

Motivasjon

Scientific advisory board

Annemie Desoete, University of Ghent, Belgium

Elin Reikerås, University of Stavanger, Norway

Nicholas Badcock, Macquarie University, Sydney, Australia

© 2021 by iSeeNumbers