Utvikling av matematiske ferdigheter

Det er flere matematiske ferdigheter som begynner å utvikle seg allerede i tidlig barndom, og som har vist seg å være avgjørende for matematikkprestasjoner i skolen. I iSeeNumbers-prosjektet er vi interessert i å finne ut

 

  • hvordan disse tidlige matematiske ferdighetene utvikler seg fra første til tredje klasse

  • hva slags individuelle forskjeller det er i utviklingen, og

  • hvilke matematiske ferdigheter, eller andre faktorer (for eksempel motivasjon) som best kan forutsi senere matematikkprestasjoner.

 

Her følger en kort beskrivelse av de matematiske ferdighetene vi undersøker i prosjektet: