iSeeNumbers julekalender 2020

Hver dag frem til 24. desember finner du en oppgave, som er ment for å løses i klasserommet som en fellesaktivitet.

 

Forsøk å la alle elevene gjøre seg opp en mening før man går gjennom svarene og sørg for at de blir enige om det endelige svaret. Oppgavene er ment for de nedre klassetrinnene, men kan fint brukes av alle klassetrinn om ønskelig. Det er fint om læreren tegner, bruker ulike verktøy eller hjelper elevene gjennom oppgavene hvor dette er mulig.

Hver oppgave gir dere en bokstav hvor dere til slutt vil få flere løsningsord dere må stokke om på for å få en endelig setning. Eksempel: “gdo romegn” som stokkes om til "god morgen"

 

Alle bokstavene til hvert løsningsord kommer i kronologisk rekkefølge, men må stokkes om til riktige ord.


Første løsningsord består av 3 bokstaver.
Andre løsningsord består av 2 bokstaver.
Tredje løsningsord består av 2 bokstaver.
Fjerde løsningsord består av 4 bokstaver.
Femte løsningsord består av 4 bokstaver.
Sjette løsningsord består av 9 bokstaver.

Merk. Kalenderen er laget av Fride Lillsdatter Ludvigsen, Matin Younesi & Riikka Mononen, 2020.