9

Hvilken av figurene mangler i firkanten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  A                        S                         R 

© 2021 by iSeeNumbers