9

Hvilken av figurene mangler i firkanten?

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  A                        S                         R 

Oppgave9.png