7

Nissen har en tom slede. Først henter han 4 pakker i det gule huset, så henter han 3 pakker i det blå huset. Når han kommer til det rosa huset gir han bort 2 pakker. Så reiser han videre til det grønne huset og henter 4 pakker. Til slutt leverer han 5 pakker i det røde huset. Hvor mange pakker er det igjen i sleden til nissen?

Alternativer:

F: 7

S: 4

P: 9

isolated-964342_1920.png