6

Anders skal skrive alle tallene fra 1-38. Hvor mange 9ere møter han på?

Alternativer:

Å: 3

R: 2

V: 4

© 2021 by iSeeNumbers