23

Hvilket tall mangler i tallrekka?

Alternativer:

A: 27

Z: 20

J: 25

oppgave 24.png