22

Hva er den høyeste summen du kan få med 4 terninger?

Alternativer:

T: 20

U: 16

E: 24

Oppgave 22.png