21

Jeg er et oddetall. Hvis du legger sammen 2 + 3 får du tallet på ener-plassen. Hvis du tar 3 - 2 får du tallet på tier-plassen. Hvilket tall er jeg?

Alternativer:

K: 10

J: 13

V: 15

Numbers Game