20

Jeg er et partall. Jeg er høyere enn 10, men mindre enn 20. Hvis du legger til 4 blir jeg 20. Hvis du trekker fra 4 blir jeg 12. Hvilket tall er jeg?

Alternativer:

E: 16

I: 14

S: 12

pexels-digital-buggu-311269.jpg