16

Nissen skulle levere 15 gaver til sammen på fredag, lørdag og søndag. På fredag leverte han 3 gaver, og på lørdag leverte han 4. Hvor mange gaver må han levere på søndag for å ha levert alle gavene?

Alternativer:

P: 10

K: 8

L: 6

Oppgave 16.png