14

Vis bildet til elevene i 3 sekunder (flytt musen over bildet).

Er det flest pingviner med blå eller røde nisseluer?
 

Alternativer:

Rød: H

Blå: L

oppgave 14.png