11

Hvilket tall mangler i tallrekka?

Alternativer:

L: 22

R: 19

D: 20

oppgave 11.png