Om prosjektet

I dette forskningsprosjektet "iSeeNumbers" vil vi følge med på individuelle forskjeller i barns utvikling av matematiske ferdigheter, fra første til tredje trinn. Målet er å sikre en bedre forståelse for mekanismene bak utviklingen av matematiske ferdigheter. Hovedfokuset er på samspillet mellom

  • ferdigheter (matematiske ferdigheter, språk og eksekutive funksjoner),

  • motivasjon (interesse og hvordan elever oppfatter egen kompetanse) og

  • trivsel (skolens betydning for elevene og matematikkangst).

kuvio_norsk.png
MÅL

Vi antar at vi på første trinn vil kunne identifisere undergrupper med ulike profiler basert på deres ferdigheter i matematikk, motivasjon og trivsel. Dessuten er vi interessert i å undersøke hvor stabile disse profilene er over tid. Vi vil også forsøke å finne ut hva som kan forutse barns utvikling av matematiske ferdigheter, og med det forsøke forhindre uheldig utvikling i matematikk. Barnas utvikling av matematiske ferdigheter undersøkes også i dybden ved hjelp av blikksporingsteknologi (eye tracking) og måling av fysiologiske reaksjoner under tallbasert oppgaveløsning.

Dette forskningsprosjektet vil ha betydning for fremtidig matematikkundervisning i skolen, ved at resultatene kan danne grunnlaget for metoder (f.eks. læringsspill) som kan forebygge at barn i risiko havner på feil spor sin utvikling av matematiske ferdigheter.

FINANSIERING

Finansiert av Norges forskningsråd (FINNUT), 2018–2022

Universitetet i Oslo, Institutt for Spesialpedagogikk

NFR_merke_horisontal_moerkblaa.png
UiO_Segl_A.png