Tracking av individuelle forskjeller i utvikling av matematiske ferdigheter.
Samspill mellom ferdigheter, motivasjon og trivsel.